Adatvédelmi útmutató a honlap használatához

Kérjük, szíveskedjen elolvasni Adatvédelmi útmutatónkat, amely a www.humanakademia.hu oldal használatára vonatkozik!

A honlap tartalma
A honlapon található információkat az Adatkezelő munkatársai helyezték el. Az Adatkezelő és munkatársai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges károkért, költségekért, amelyek az Adatkezelő honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy szükség esetén változtatást, javítást, fejlesztést végezzen a honlapján, előzetes értesítés nélkül.

Kapcsolódó honlapok
A www.humanakademia.hu oldal tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus átlépési lehetőséget. Azok a kapcsolódó harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a www.humanakademia.hu oldal csupán kapcsolódási lehetőséget biztosít, az Adatkezelő és munkatársai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget az ezeken a honlapokon megjelent tartalmakért.

Állásajánlatra jelentkezés
Ha Ön az Adatkezelő által kiírt állásajánlatra szeretne jelentkezni, a következő személyes adatokat kérjük megadni: Név, telefonszám, e-mail cím, szakmai önéletrajz fotóval. Az adatokat kizárólag az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából használjuk fel. Amennyiben további lépést kívánunk tenni a toborzás folyamatában, abban az esetben kérni fogjuk az Ön ehhez való írásos hozzájárulását. Amennyiben nem tudunk Önnek állást kínálni, akkor az erről való értesítés után az Ön személyes adatit töröljük.
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.

Weboldalról, e-mailen, telefonon érkező ajánlatkérésre történő ajánlatadás természetes személy/cégek részére.
Az adatkezelés célja: ajánlatadás. Adatkezelés jogalapja: jogos érdek.
A kezelt adatok köre: Név, telefon, e-mail.
Az adatkezelés időtartama: ajánlatban szereplő rendezvény időpontja.

Értékesítési tevékenység számlaadási kötelezettséggel
Az adatkezelés célja: természetes személy/cég számára történő értékesítés, a számviteli szabályoknak megfelelően. Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség.
A kezelt adatok köre: Név, lakcím/számlázási cím, adószám, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: számla kiállítása után 8 év.

Hírlevél küldése
Az adatkezelés célja: Rendezvény, tanfolyam hirdetése, információ nyújtása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek.
A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: Tiltakozásig.

Fényképek, csoportfotó kezelése, filmkészítés marketing célokra
Az adatkezelés célja: A rendezvényeken készült fényképek, videó felvétel marketing célokra történő felhasználása.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás.
A kezelt adatok köre: Fénykép, videó felvétel.
Az adatkezelés időtartama: Visszavonásig. A publikálás sajátossága miatt a már nyilvánossá tett fényképek, videó felvétel eltüntetése nem, csak a további felhasználás megszüntetése lehetséges.

Adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő megbízást ad a weboldalt fejlesztő és üzemeltető szolgáltatóknak. Az adatfeldolgozók kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján, a Tájékoztatóban foglalt célok érdekében járnak el.

Az Adatkezelő adatai:

Név: Humán Akadémia Kft.
Székhely: 1124 Budapest, Vas Gereben u. 25-27. B ép. 1. em. 2.
Adószám: 26794932-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-371392
Adatvédelmi felelős: Hornok Éva
Adatkezelő elérhetősége: info@humanakademia.hu